Marcin Marusiński

radca prawny

Wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę OIRP w Łodzi pod numerem ŁD-M-1936. Od wielu lat prowadzi kancelarię pomagając osobom fizycznym, które na swej życiowej drodze muszą zetknąć się z sądem oraz obsługując podmioty gospodarcze tak z sektora prywatnego, jak i publicznego.
[Więcej >>>]

Wygraj z ZUS

Zmiany w emeryturach pomostowych? Sejmowe przymiarki do rewolucji w systemie.

Dzisiejszy artykuł poświęcę trwającym obecnie pracom sejmowym nad zmianą ustawy o emeryturach pomostowych.

Emerytury pomostowe zmiany - druk nr 3321

Aktualny stan prawny czyli stopniowe wygaszanie pomostówek

Obecnie obowiązujący od 14 lat system emerytur pomostowych ma charakter wygaszający. Oznacza to, że wraz z upływem lat liczba uprawnionych do emerytury pomostowej, w zamyśle twórców ustawy, będzie malała. Wynika to z faktu, że spośród licznych przesłanek uzyskania prawa do pomostówki, jedna to wymóg przepracowania w warunkach szczególnych określonego czasu przed 1 stycznia 1999 r.

Jest oczywistym, że wraz z upływem lat nadszedłby taki moment, gdy nikt nie byłby w stanie spełnić tego warunku. Oznaczałoby to brak przypływu nowych osób do grona pobierających emeryturę pomostową i stopniowe wygaszanie tego rodzaju świadczenia. Jest to zgodne z jednym z pierwotnych założeń reformy emerytalnej tj. stopniową likwidacją możliwości wcześniejszego przechodzenia na emeryturę.

Emerytury pomostowe zmiany dotychczasowych zasad. Projekt z 6 czerwca 2023 r. – druk sejmowy nr 3321.

Projekt ustawy wpłynął do Sejmu 7 czerwca 2023 r.  Zawiera zmiany, które całkowicie zmieniają dotychczasowy charakter tego świadczenia.

Czytaj dalej >>>

Komentarze (0)

W dzisiejszym wpisie przedstawię sytuację, w której pracodawca nie opłaca składek z tytułu zatrudnienia pracownika w warunkach szczególnych. Omówię konsekwencje takiego stanu rzeczy.

Odpowiem także na pytanie, czy w takim przypadku możliwe jest nabycie prawa do emerytury pomostowej.

Brak składek pracodawcy na Fundusz Emerytur Pomostowych

Czym jest Fundusz Emerytur Pomostowych (FEP)?

Fundusz Emerytur Pomostowych (FEP) jest państwowym funduszem celowym. Został utworzony z dniem 1 stycznia 2010 roku na mocy ustawy o emeryturach pomostowych z dnia 19 grudnia 2008 roku w celu finansowania emerytur pomostowych.

Czytaj dalej >>>

Komentarze (0)

Dzisiejszy artykuł poświęcę zagadnieniu, które z pozoru wydaje się już rozstrzygnięte. Przez wiele lat budziło ono wątpliwości i odmienne zapatrywania w ZUS oraz sądach orzekających w sprawie odwołań od decyzji ZUS.

Czy jednak można brać jako pewnik, że każdej sprawie, w tym Twojej, wystarczy jeden dzień pracy w warunkach szczególnych po 31 grudnia 2008 r. aby otrzymać emeryturę pomostową?

Jeden dzień pracy

Skąd to pytanie? Rozbieżności w orzecznictwie i podejściu ZUS

Od momentu wejścia w życie ustawy o emeryturach pomostowych zarówno w ZUS, jak i w wielu sądach pokutowało przeświadczenie, że warunkiem przyznania wnioskodawcy prawa do emerytury pomostowej jest m.in. to aby praca w warunkach szczególnych po 31 grudnia 2008 r. trwała przez co najmniej jeden miesiąc.

Czytaj dalej >>>

Komentarze (0)

W dzisiejszym wpisie zajmę się emeryturą pomostową dla kierowcy samochodu ciężarowego tj. o DMC powyżej 3,5 t.

W szczególności odpowiem na pytanie czy tego rodzaju praca nadal kwalifikuje do uzyskania tzw. pomostówki oraz jakie ewentualne inne możliwości stoją przed osobami, które przez określony okres swojej pracy zawodowej były kierowcami pojazdów ciężarowych, przy czym nie przewoziły towarów niebezpiecznych (ADR).

Emerytura pomostowa dla kierowcy samochodu ciężarowego

Czy praca każdego kierowcy samochodu ciężarowego jest pracą w warunkach szczególnych?

Przez długie lata praca kierowców samochodów ciężarowych o dopuszczalnym ciężarze całkowitym powyżej 3,5 tony zaliczana była do prac w warunkach szczególnych.

Czytaj dalej >>>

Komentarze (0)

Emerytura pomostowa

Marcin Marusinski10 marca 2023

Czym jest emerytura pomostowa?

Emerytura pomostowa to rodzaj emerytury, na którą można przejść przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego. Dotyczy ona wyłącznie osób uprzednio wykonujących prace w warunkach szczególnych lub o szczególnym charakterze. Oznacza to przykładowo ciężkie prace fizyczne, prace pod ziemią, w wysokich temperaturach itp.

Skorzystanie z możliwości przejścia na emeryturę pomostową obwarowane jest jednak kilkoma warunkami, które trzeba spełnić łącznie.

Emerytura pomostowa

Warunki uzyskania prawa do tzw. pomostówki

Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych prawo do emerytury pomostowej, przysługuje pracownikowi, który spełnia łącznie następujące warunki:

Czytaj dalej >>>

Komentarze (0)

W swojej praktyce niejednokrotnie spotykam się z taką sytuacją. Klient po otrzymaniu decyzji o odmowie przyznania świadczenia pierwsze kroki kieruje do ZUS… w celu uzyskania porady, względnie dalszych instrukcji.

Część spośród klientów nie zapoznaje się nawet z pouczeniem, które znajduje się na końcu każdej decyzji.

Odmowna decyzja ZUS

Odmowna decyzja ZUS – czy ZUS to właściwy adres w celu uzyskania pomocy?

No cóż, pomimo iż ZUS jest przyszłym przeciwnikiem procesowym w dalszym sporze, nie można z góry zakładać braku woli pomocy ze strony pracowników tej instytucji.

Czytaj dalej >>>

Komentarze (0)