Marcin Marusiński

radca prawny

Wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę OIRP w Łodzi pod numerem ŁD-M-1936. Od wielu lat prowadzi kancelarię pomagając osobom fizycznym, które na swej życiowej drodze muszą zetknąć się z sądem oraz obsługując podmioty gospodarcze tak z sektora prywatnego, jak i publicznego.
[Więcej >>>]

Wygraj z ZUS

W dzisiejszym wpisie zajmę się emeryturą pomostową dla kierowcy samochodu ciężarowego tj. o DMC powyżej 3,5 t.

W szczególności odpowiem na pytanie czy tego rodzaju praca nadal kwalifikuje do uzyskania tzw. pomostówki oraz jakie ewentualne inne możliwości stoją przed osobami, które przez określony okres swojej pracy zawodowej były kierowcami pojazdów ciężarowych, przy czym nie przewoziły towarów niebezpiecznych (ADR).

Emerytura pomostowa dla kierowcy samochodu ciężarowego

Czy praca każdego kierowcy samochodu ciężarowego jest pracą w warunkach szczególnych?

Przez długie lata praca kierowców samochodów ciężarowych o dopuszczalnym ciężarze całkowitym powyżej 3,5 tony zaliczana była do prac w warunkach szczególnych.

Czytaj dalej >>>

Komentarze (0)

Emerytura pomostowa

Marcin Marusinski10 marca 2023

Czym jest emerytura pomostowa?

Emerytura pomostowa to rodzaj emerytury, na którą można przejść przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego. Dotyczy ona wyłącznie osób uprzednio wykonujących prace w warunkach szczególnych lub o szczególnym charakterze. Oznacza to przykładowo ciężkie prace fizyczne, prace pod ziemią, w wysokich temperaturach itp.

Skorzystanie z możliwości przejścia na emeryturę pomostową obwarowane jest jednak kilkoma warunkami, które trzeba spełnić łącznie.

Emerytura pomostowa

Warunki uzyskania prawa do tzw. pomostówki

Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych prawo do emerytury pomostowej, przysługuje pracownikowi, który spełnia łącznie następujące warunki:

Czytaj dalej >>>

Komentarze (0)

W swojej praktyce niejednokrotnie spotykam się z taką sytuacją. Klient po otrzymaniu decyzji o odmowie przyznania świadczenia pierwsze kroki kieruje do ZUS… w celu uzyskania porady, względnie dalszych instrukcji.

Część spośród klientów nie zapoznaje się nawet z pouczeniem, które znajduje się na końcu każdej decyzji.

Odmowna decyzja ZUS

Odmowna decyzja ZUS – czy ZUS to właściwy adres w celu uzyskania pomocy?

No cóż, pomimo iż ZUS jest przyszłym przeciwnikiem procesowym w dalszym sporze, nie można z góry zakładać braku woli pomocy ze strony pracowników tej instytucji.

Czytaj dalej >>>

Komentarze (0)