Marcin Marusiński

radca prawny

Wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę OIRP w Łodzi pod numerem ŁD-M-1936. Od wielu lat prowadzi kancelarię pomagając osobom fizycznym, które na swej życiowej drodze muszą zetknąć się z sądem oraz obsługując podmioty gospodarcze tak z sektora prywatnego, jak i publicznego.
[Więcej >>>]

Wygraj z ZUS

emerytura pomostowa procedura

W dzisiejszym wpisie przedstawię sytuację, w której pracodawca nie opłaca składek z tytułu zatrudnienia pracownika w warunkach szczególnych. Omówię konsekwencje takiego stanu rzeczy. Odpowiem także na pytanie, czy w takim przypadku możliwe jest nabycie prawa do emerytury pomostowej. Czym jest Fundusz Emerytur Pomostowych (FEP)? Fundusz Emerytur Pomostowych (FEP) jest państwowym funduszem celowym. Został utworzony z […]

Komentarze (0)

W swojej praktyce niejednokrotnie spotykam się z taką sytuacją. Klient po otrzymaniu decyzji o odmowie przyznania świadczenia pierwsze kroki kieruje do ZUS… w celu uzyskania porady, względnie dalszych instrukcji. Część spośród klientów nie zapoznaje się nawet z pouczeniem, które znajduje się na końcu każdej decyzji. Odmowna decyzja ZUS – czy ZUS to właściwy adres w […]

Komentarze (0)